Miketz / Aan die Einde 27 Desember 2019

Shabbat Shalom

Welkom by Miketz / Aan die Einde, hierdie week se Parasha (Torah gedeelte).

 

Profesie 24, 42, 145;

Genesis 41:1- 44: 17;

Jesaja 66:1- 24;

Lukas 24:13-29

New Blood Covenant Prophecies

AmightyWind YAHUSHUA se Nuwe BloedVerbond Profesieë

YAHUVEH se Waarskuwing wat voor elke Profesie bygevoeg moet word.
EK het jou lank gelede gewaarsku Elisabeth (Elisheva),
om nie hierdie Bediening na ‘n man of ‘n vrou te vernoem nie,
selfs nog voordat daar ‘n Bediening was, het EK dit in jou gees geplaas.
Want niks hiervan was deur jou eie toedoen nie,
Niks hiervan het uit jou mond voortgekom nie.
Dit is uit die Mond van YAHUVEH geboorte gegee.
Dit is uit die Mond van YAHUSHUA,
jou MASHIACH geboorte gegee.
Dit is uit die Mond van die RUACH HA KODESH,
jou IMMAYAH geboorte gegee.
As dit net deur jou hand was sou dit lankal misluk het.
Dit is deur die SHKHINYAH GLORIE se WIND
wat oor hierdie aarde waai, die HEILIGE WIND VAN HERLEWING.
Dit is nie deur jou asem nie, anders sou dit misluk het.
EK IS YAHUVEH, dit is MY NAAM;
en MY EER sal EK aan geen ander gee,
of ook MY LOF aan die gesnede beelde nie. (Jesaja 42:8)

Vir al die Profesieë, kliek die skakel hieronder

27 Desember 2019

PROFESIE 24 – Deel 1, PASOP, DIE ARK SE DEUR EN BOEK VAN DIE HEIDENE MAAK TOE!

PROFESIE 42, GEE OOR!!! VYANDE VAN MY, LAAT VAL JULLE WAPENS, BEIDE GEESTELIK EN VLEESLIK!

Profesie 145, OORLOGS KREED, MOENIE YAHUVEH SE GEDULD TOETS NIE!

Torah Reading

Genesis 41:1- 44: 17

 

Prophetic Reading